Antwoorden op veel gestelde vragen over De Hooge Riet

Ontdek

Aanleiding

80 jaar geleden opende De Hooge Riet haar deuren als sanatorium voor welgestelde patiënten. Ontworpen in Interbellumstijl door de Arnhemse architect E.J. Rothuizen, wiens werk wordt gekenmerkt door een hoge bouwkundige kwaliteit en zorgvuldige detaillering voor zowel het exterieur als het interieur. GGZ centraal heeft de locatie verkocht aan Heijmans om te worden herontwikkeld tot een bijzonder woongebied.

Hoe onderscheidt dit plan zich van andere projecten?

De Hooge Riet is een unieke plek in Ermelo. Gelegen recht tegenover het station, op steenworp afstand van het centrum. Een plek met een rijke historie die het verdient om opnieuw ontdekt te worden. De waardevolle monumentale gebouwen krijgen een nieuwe bestemming, de nood- en bijgebouwen maken plaats voor appartementen en woningen die passen bij de uitstraling van de omgeving. Uniek is de rijksmonumentale, parkachtige setting waarin woningtypen voor verschillende doelgroepen worden gerealiseerd.

Vragen en antwoorden over wonen op De Hooge Riet

Voor welke doelgroepen worden er woningen gerealiseerd?

 • Senioren
 • Gezinnen met kinderen
 • Een- en tweepersoonshuishoudens

Wat voor type woningen komen er?
Nieuwbouw:

 • Twee-onder-een-kapwoningen: 10 woningen van circa 180 m² (gebruiksoppervlak). Deze nieuwbouwwoningen komen onder andere op de huidige locatie Heesteroord.
 • Grondgebonden woningen: ca. 28 woningen aan de achterzijde van het monument. Deze woningen bestaan uit twee lagen en hebben een gebruiksoppervlak van circa 120 m².
 • Sociale huurappartementen: 42. Deze appartementen worden gerealiseerd langs de Chevallierlaan en hebben een gebruiksoppervlak tussen 45 m² en 47 m².

Monument:

 • Woningen in het monument: 33 woningen variërend qua gebruiksoppervlak tussen 70 m² en 190 m².

Hoeveel woningen komen er in het park?

In totaal komen er 38 nieuwbouwwoningen aan de oostzijde van park. Dit zijn 10 twee-onder-een-kapwoningen en 28 grondgebonden woningen.  

Komen er ook huurwoningen

Uwoon realiseert langs de Chevalierlaan 42 sociale huurappartementen.

Wat zijn de prijzen?

De prijzen van de woningen en appartementen zijn nog niet bekend. 

Wanneer zijn de woningen klaar?
De start van de bouw is gepland medio 2021. Anderhalf jaar later – eind 2022 – is de geplande oplevering. 

Wanneer start de verkoop?
Rond de zomer van 2020 staat de start van de verkoop gepland.

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?
Aanmelden als geïnteresseerde kan via deze website. Onderaan deze pagina vindt u een formulier. Laat uw gegevens hier achter en we houden u op de hoogte. 

Wat is architectuur van de nieuwbouw? 
De architectuur wordt afgestemd op de sfeer van het monument en het park. Bijvoorbeeld door gebruik van herkenbare lijnen en elementen.

Zijn het levensloopbestendige woningen? 
De grondgebonden woningen bieden levensloopbestendige faciliteiten zoals een optionele lift. In het monument heeft een groot deel van de woningen de mogelijkheid een badkamer en een slaapkamer op de begane grond te realiseren.

Vragen en antwoorden over het cultureel erfgoed

Wat gebeurt er met het monument?
Het monument wordt omgebouwd tot een woongebouw met appartementen. De oorspronkelijke details blijven zoveel mogelijk behouden.

Komt er horeca in het monument?
De mogelijkheden hiervoor zijn onderzocht, maar er is besloten dat er geen horeca in het monument komt.

Wordt er voor het monument in het park gebouwd?
Er wordt niet voor het monument gebouwd. Op een plek waar vroeger bebouwing heeft gestaan, wordt de mogelijkheid van een horeca-paviljoen overwogen. Dit idee is nog niet uitgewerkt.

Wat gebeurt er met de overige monumentale gebouwen in het park?
Nadat de plannen voor het totaalgebied zijn afgerond, zullen we deze monumentale gebouwen worden verkocht. Op dit moment is nog niet duidelijk in welke staat de gebouwen worden verkocht en ook niet wanneer dit zal gebeuren. 

Vragen en antwoorden over groen en duurzaam

Hoe wordt omgegaan met duurzaamheid en ecologie?
Duurzaam wonen vraagt om een balans tussen gebouwen en natuur. De woningen op De Hooge Riet worden ontworpen met respect voor het ecosysteem. Dit betekent dat er aandacht is voor het maken en handhaven van een geschikte leefomgeving voor planten en dieren die in het gebied thuishoren zoals insecten, vogels, vleermuizen, inheemse bloemen en kruiden en bomen. Dit doen we door te kiezen voor werkwijzen, materialen en voorzieningen die kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en natuurwaarde toevoegen. Denk aan inbouwkasten voor broedende vogels of vleermuizen, speciale dakpannen voor gierzwaluwen en slim omgaan met verlichting. 

Wat gebeurt er met het groen?
Naast de monumentale gebouwen is het groene karakter een kwaliteit van De Hooge Riet. De historische bomen in het park zijn ingemeten en de waarde ervan is bepaald. Deze bomen worden behouden. Hetzelfde geldt voor veel andere waardevolle bomen. Dit betekent overigens niet dat er geen enkele boom gekapt hoeft te worden. Het overige aanwezige groen zal gerevitaliseerd worden. Dit is noodzakelijk gezien het achterstallig onderhoud. 

Blijft het parkbeeld in stand?
Het parkbeeld blijft in stand. Uitgangspunt is zoveel mogelijk van het historisch groen te behouden en de woningen daar in te passen. 

Blijft het park open? 
Ja, het is de bedoeling dat het park toegankelijk blijft; het wordt een park voor Ermelo waar je prettig wandelt.
 
Worden vergunningen aangevraagd?
Waar vergunningen nodig zijn, worden deze uiteraard aangevraagd. Wij zullen in nauw overleg met een groenbeheerder een onderhouds- en herplantingsplan opstellen waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer wordt gekapt. Hierbij wordt rekening gehouden met het broed- en plantseizoen.

Wat wordt er gedaan qua duurzaamheid? 
Behouden wat er is, is het eerste wat wordt gedaan vanuit duurzaamheid. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze het monument qua energie zo duurzaam mogelijk gemaakt kan worden. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos. 

Wat is het bebouwd oppervlak van de nieuwe woningen in het park?
Er zijn in de afgelopen jaren al veel gebouwen gesloopt in het park. Ook nog aanwezige niet-waardevolle gebouwen, zoals de nieuwbouw aan de zuidzijde van het monument en Heesteroord (de voormalige verslavingskliniek), zullen worden gesloopt. 
Tot zo’n drie jaar geleden was het totale oppervlak van deze niet waardevolle gebouwen ± 8.000 m².  Het totale terrein is ca. 8 hectare. Dat houdt in dat de bebouwing in de oude situatie ca. 10% van het totale gebied heeft ingenomen.
In de nieuw situatie zal de bebouwing circa 10.400 m² bebouwing incl. 1.000 m² Nieuwbouw op hoek Chevallierlaan/Stationstraat innemen. Dat is circa 13% van het totale gebied, zodat het gebied vooral heel groen blijft.

Verkeer en parkeren

Hoe wordt het parkeren geregeld?

 • Voor het park geldt dat de auto te gast is in de openbare ruimte.
 • Alle woningen krijgen parkeerplaats op eigen terrein. 

Waar komen de parkeerplaatsen?
In het stedenbouwkundig plan is ingetekend waar deze nu bedacht zijn. 

Komen er oplaadpalen voor elektrische auto’s, fietsen?
Dit wordt meegenomen in de uitwerking

Hoe gaat het verkeer tijdens de bouw? 
Dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Hoe wordt het verkeer geregeld als de woningen klaar zijn? 
In het stedenbouwkundig plan is ingetekend hoe de verschillende wegenstructuren bedacht zijn.

Vragen en antwoorden over het omgevingsproces

Hoe is/wordt de omgeving betrokken? 
De kaders voor de ontwikkeling zijn grotendeels bepaald vanuit de structuurvisie. Bij het opstellen hiervan was een klankbordgroep met inwoners van Ermelo betrokken. Tijdens de open dag op 22 juni 2019 is een nadere uitwerking hiervan gepresenteerd. Ter plekke werd gelegenheid geboden tips, tops en dromen voor het park mee te geven. Hier is gretig gebruik van gemaakt. De input is gedeeld via de nieuwsbrief en website en wordt meegenomen in de uitwerking. Sinds die datum communiceren wij via online media, persberichten en een digitale nieuwsbrief met geïnteresseerden. Via de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor direct omwonenden (± 40 huishoudens) is er in februari 2020 een informeel inloopmoment georganiseerd. Zo’n 20 ‘buren’ van De Hooge Riet gaven gehoor aan de uitnodiging hiervoor.

Wat is de rol van de gemeente Ermelo?
De gemeente is nauw betrokken vanuit haar rol als gemeente. Zij toetst de plannen aan de Structuurvisie Veldwijk en De Hooge Riet en aan ander beleid en wetgeving. Zij zal later de bestemmingsplanprocedure voor het plan doorlopen en de benodigde vergunningen verlenen.  

Welke invloed heeft de Stikstofcrisis op de haalbaarheid van het plan?
Nu het stedenbouwkundig plan is afgerond, kunnen de stikstofberekeningen worden opgesteld. De effecten zijn nog niet exact bekend.

Welke partijen zijn betrokken?

 • Ggz Centraal
 • Gemeente Ermelo
 • Heijmans
 • MeyerBergman Erfgoed Groep
 • Uwoon
 • H+N+S Landschapsarchitecten
 • Hylkema Erfgoed
 • Diederendirrix Architecten
 • Visser & Bouwman Architecten

Waar kan ik meer informatie krijgen over de ontwikkeling van De Hooge Riet?
Op deze website staat alle beschikbare informatie. Ook kunt u zich ook aanmelden als u interesse heeft in een woning en als u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Binnenkort zal er ook een wekelijks inloopmoment in Villa Korper Seba zijn.

Wilt u niets missen? Meld u aan voor de nieuwsbrief
Weet als eerste wanneer de inschrijving start en altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events.

Wilt u precies weten hoe wij met uw gegevens omgaan?
Dat leest u in ons privacy statement.